18 stycznia w związku z trwającymi feriami zimowymi nasze przedszkole odwiedziły funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Jaśle w celu przeprowadzenia pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań i postępowań podczas zimowego odpoczynku. Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom, iż z pozoru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywać się będą w sposób bezmyślny i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, m.in. blisko drogi czy zbiornika wodnego. Funkcjonariuszki przypomniały również dzieciom zasady, jakimi trzeba się kierować w przypadku, kiedy przytrafi się nieszczęśliwy wypadek i konieczne jest wezwanie pomocy. Zajęcia prowadzone były przy pomocy specjalnie w tym celu przygotowanej prezentacji, pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków i piosenek adekwatnych do omawianych zagadnień. Tego dnia nie zabrakło głośnego czytania w ramach kampanii “Cała Polska czyta dzieciom”. Serdecznie dziękujemy za interesujące i pouczające spotkanie.🙂❄️❤

 

 

Kategorie: Wydarzenia