O NAS

”Wszystko zaczyna się od Przedszkola…”

 

Bajkowe Prywatne Przedszkole to:

Bezpieczeństwo
Zaufanie
Akceptacja i szacunek
Kreatywność
Zabawa i nauka
Profesjonalna kadra pedagogiczna

Drodzy Rodzice!

Bardzo się cieszymy, że zainteresowaliście się ofertą Naszego Przedszkola, które zrodziło się z marzeń, by stworzyć miejsce baśniowe, niezwykłe, tętniące życiem, w którym dzieci czują się szczęśliwe oraz rozwijają się w tempie, którego dorośli nie są w stanie sobie wyobrazić!

Misja naszego przedszkola:

 • Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów.
 • Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej „inności”.
 • Duży nacisk kładziemy na przekazywanie wiedzy o ekologii i zdrowym stylu życia. Nasze dzieci doskonale znają piramidę żywienia i wiedzą jak dbać o planetę!
 • Cyklicznie uczestniczymy w Ogólnopolskich  Programach i Projektach  Edukacyjnych.
 • Stwarzamy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobro, prawda i piękno.

Swoje zajęcia przygotowujemy w oparciu o najnowsze koncepcje i metody pracy. Wykorzystujemy zarówno programy MEN jak również autorskie

Programy realizowane
w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle  w roku szkolnym 2019/2020

 •  „Kocham przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” –  Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek;  wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Program nauczania języka angielskiego: „English Play Box” autor: Dorota Sikora – Banasik, E.Wilkos
 • Program nauczania religii:  Praca zbiorowa pod red. E. Osewskiej i ks. J. Stali   „W radości Dzieci Bożych. Program nauczania religii dla przedszkola” – wyd. Jedność- realizują grupy dzieci 5-6 letnich
 • Program Adaptacyjny -„Witaj przedszkolaku na bajkowym szlaku”
 • Program czytelniczy- „Bajkowa Przygoda z Książką”
 • Program -„Zdrowie emocjonalne i komunikacja przedszkolaka ”
 • Program edukacji zdrowotnej w przedszkolu -„Przedszkolak ci powie, jak dbać o zdrowie”
 • Program -”Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Program- „Bezpieczeństwo – przedszkolak wie, co dobre a co złe”
 • Program edukacji regionalnej -„Ziemia jasielska-moja mała Ojczyzna”
 • Program edukacyjny- „Poznajemy zawody, czyli Kim będę gdy dorosnę?”
 • Programy Terapii Indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów

Innowacje pedagogiczne:

 • „Matematyka dla Smyka”

Wszystkie w/w programy, innowacje zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola.

 Aktywnie uczestniczymy w Ogólnopolskich Programach i Projektach:
 • AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY- KREATYWNY PRZEDSZKOLAK
 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „ Z UŚMIECHEM PRZEZ POLSKĘ”
 • PROJEKT EDUKACYJNY „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
 • „SIECIAKI NA WAKACJACH”
 • BLIŻEJ PIESKA
 • KSIĄŻKA (DLA) PRZEDSZKOLAKA
 • PROGRAM EDUKACYJNY „DZIECIAKI MLECZAKI”
 • AKCJA EDUKACYJNA UNICEF-WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
 • PROGRAM EDUKACYJNY „ŚMIAŁO ROZMAWIAJMY DLA DOBRA DZIECI”
 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
 • MAMO,TATO,WOLĘ WODĘ!
 • CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
 • KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
 • ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY
 • POCZTÓWKOWE PRZEDSZKOLE
 • MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
 • AKADEMIA AQUAFRESH
 • ŁASUCHOWO, ALE ZDROWO

Pomagamy i wspieramy uczestnicząc w akcjach:

 • GÓRA GROSZA

 • „PODZIEL SIĘ ZABAWKĄ”

 • „ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK”

 • ANIOŁKOWE GRANIE

 • „MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS”

 • „DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”

 • „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”

 • „KREDKI DLA AFRYKI”

 • „MARZYCIELSKA POCZTA”

 • IV EDYCJA AKCJI TWORZENIA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH DLA ŻOŁNIERZY PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO PT. „SERCE ZA ODWAGĘ”

 • KARTKA DLA POWSTAŃCA-BOHATERON

 • ANTONIAŃSKI DAR SERCA

 • UNICEF -„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

 • ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

  Zabawy i zajęcia obejmują:

  – Realizację podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego
  – Edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczna, muzyczną, plastyczną i teatralną
  – Rozwijanie umiejętności, mówienia, słuchania i rozumienia
  – Przygotowanie do pisania i czytania
  -Poznawanie podstawowych technik plastycznych

  W naszym przedszkolu stosujemy elementy koncepcji pedagogicznej M. Montessori, W. Sherborne, dające dzieciom wiele możliwości i okazji do samorealizacji. Uważamy, że podstawą organizacji dnia dziecka w przedszkolu jest jego aktywność własna i zainteresowania. Oprócz tradycyjnych metod nauczania i wychowania, stosujemy alternatywne metody rozwijające aktywność i ekspresję ruchową oraz aktywność twórczą dziecka (gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów, W. Sherborne, K. Orffa, R. Labana, metodę alternatywnej nauki czytania I. Majchrzak i inne). Wiele korzyści w przygotowaniu dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole, przynosi stosowanie „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.Troszcząc się o kształtowanie czynnej postawy wobec poznania i ogarniania rzeczywistości, wykorzystujemy edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dążymy do tego, aby nauka matematyki była dla dziecka przyjemna i przynosiła sukcesy. Uzyskujemy w ten sposób znaczny przyrost dziecięcych kompetencji. Głównym celem stosowania w przedszkolu metod pedagogiki zabawy jest harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki, funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Zalety pedagogiki zabawy wdrożone do praktyki codziennego dnia przynoszą satysfakcję zarówno dzieciom jak i nauczycielom. Tradycją przedszkola jest wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości przy równoczesnym uznawaniu odmienności światopoglądowej. Rodzice i dzieci postrzegani są jako współpartnerzy procesu wychowawczo-dydaktycznego. Dla wyrównania różnorodnych deficytów prowadzimy z dziećmi indywidualną pracę wspomagająco – wspierającą.

  W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, dostępne dla wszystkich przedszkolaków:

  – Gimnastyka
  – Logorytmika
  – Język angielski
  – Tańce
  – Rytmika
  – Religia

  REKRUTACJA W NASZYM PRZEDSZKOLU TRWA CAŁY ROK